Відправ рак нирки у нокаут. Рекомендації по ад’ювантному лікуванню раку нирки

На рингу онкоурологи проф. Едуард Стаховський Е.О., проф. Дмитро Щукін, д.мед.н. Олександр Стаховський, а також проф. Сергій Шамраєв, д.мед.н. Сергій Лялькін (хіміотерапевт), к.мед.н. Олексій Кононенко.

Резолюція

Прийняття резолюції по ад’ювантному лікуванню раку нирки під час науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи в лікуванні пухлин та захворювань сечостатевої системи», 19-20 квітня 2024, Київ.

1. Пацієнти, які перенесли операцію з приводу НКК, повинні бути проконсультовані урологами щодо ризику рецидиву за допомогою валідованих інструментів прогнозування.

2. Пацієнти з проміжним з проміжним або високим ризиком рецидиву мають бути розглянуті для ад’ювантної системної терапії.

3. Пацієнти після нефректомії та видалення одиничних метастазів із світлоклітинним НКК можуть бути розглянути для ад’ювантної системної терапії.

4. Якщо проводиться ад’юватна терапія, пемролізумаб є єдиним PD-1 лікуванням, яке рекомендовано в протоколах лікування з тривалістю лікування до 1 року (контрольні обстеження слід проводити кожні 3-6 місяці).

4. Після завершення ад’ювантної терапії необхідно продовжити подальше спостереження згідно з рекомендаціями щодо локалізованого захворювання

Коментує к.мед.н. Кононенко Олексій Анатолійович:

- Хочу нагадати, що в Україні прийнята клінічна настанова, що заснована на доказах «Рак нирки», яка знаходиться у вільному доступі на сайті експертного центру МОЗ Україна.

В цій постанові чітко прописаний графік динамічного спостереження пацієнтів в залежності від групи ризику.

https://www.dec.gov.ua/mtd/rak-nyrky/

Стандартна схема, адаптована зі схеми від Європейської асоціації урологів, лікування метастатичної нирково-клітинної карциноми.

- Залишаєтесь відкритим питання про фінансову та фізичну токсичність цих препаратів, рік прийому, доволі високий відсоток третьої стадії побічних проявів, інколи потребує відстрочки прийому препаратів, відміни, і «фінансова» токсичність» також має велике значення – д.мед.н. Войленко Олег Анатолійович.

- І залишаєтесь питання про подальшу терапію у випадку прогресії.

Заключна ремарка

5. Рекомендовано експертам внести в резолюцію конференції рекомендацію ад’ювантної терапії пацієнтів з НКК із помірно високим або високим ризиком рецидиву після нефректомії або після нефректомії та резекції метастатичних уражень.

Заключне слові від професора, д.мед.н. Стаховського Едуарджа Олександровича:

20 років назад у нас взагалі нічого не було для лікування раку нирки. Була лише хірургія. І у випадку рецидиву лікарі вже нічого більше зробити не могли.

З іншого боку – рак нирки – це пухлина, яку дуже складно передбачити, вона може через 20 років метастазувати в мізинець.

Це непрогнозована пухлина.

Ми проводимо резекції нирки без гемостазу, це свого роду теж профілактика місцевого рецидиву.

Ми вперше отримали з багатьох клінічних досліджень єдине дослідження, яке дає ефективність, яке дає хірургам впевненість. І ми сподіваємось, що Ви візьмете це в свій арсенал. Бо це необхідно для наших пацієнтів. І ми маємо стати трохи кращими і для пацієнтів, і в світі як спеціалісти.