Інформація для спеціалістів

 Методичні рекомендації базуються на результатах науково-дослідної роботи «Вдосконалити показання та методики органозберігаючих оперативних втручань при нирково-клітинному раку на основі вивчення морфо-функціональних змін в нирках», проведеної в науково-дослідному відділенні пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку за період з 2012 по 2014 роки (№ держрeєстрації: 0112U000019).

 Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних та помилкових втручань.

Методичні рекомендації - НЕОАД’ЮВАНТНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА М’ЯЗОВО-ІНВАЗИВНИЙ РАК СЕЧОВОГО МІХУРА

 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (спеціалізованої), ТРЕТИННОЇ (високоспеціалізованої) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Вельмишановні колеги!
 
З метою впровадження в практику нових методів діагностики та лікування урологічних та онкоурологічних хворих, прохання ознайомитись із запропонованими патентами та методичними рекомендаціями, впровадити в практику у ваших лікувальних закладах, роздрукувати та заповнити акти впроваджень, підписати їх у керівника закладу, поставити печатку та відіслати (не пізніше 01.12.13.) на адресу: 03022, м. Київ,  вул. Ломоносова 33/43 (для Вітрук Ю.В.)
Зверніть увагу, дата опублікування нововведення подана в актах впроваджень. 
 

Термін нирково-клітинний рак (НКР) включає в себе різні підтипи злоякісного ураження нирки із специфічними патогістологічними та генетичними характеристиками.
Завдяки втіленню нових методів променевої діагностики, таких як спіральна комп’ютерна томографія (СКТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД), кількість клінічно безсимптомних форм НКР, що випадково діагностовано, суттєво зростає. Дані новоутворення частіше всього мають невеликі розміри та початкову стадію розвитку.

Клінічні   рекомендації  з  онкоурологічних  захворюваньЗа  загальною редакцією Е.О.Стаховського.

Запропоновані рекомендації грунтуються на результатах клінічних досліджень, стандартизу¬ють медичну допомогу, забезпечують на практиці взаємозв'язок безпеки пацієнта і належний рівень якості медичної допомоги в повному обсязі, ефективне використання медичних ресурсів та оптимізацію ведення медичної документації.
Клінічні рекомендації створені відповідно до вимог доказової медицини, слугують науковою основою стандартів та клінічних протоколів медичної допомоги.
В основу підготовки клінічних рекомендацій були покладені клінічні рекомендації Європейсь¬кої та Американської асоціацій урологів, Російської асоціації онкологів та онкоурологів, резуль¬тати вітчизняних наукових та міжнародних багатоцентрових досліджень.

Збір матеріалів

Спілка онкоурологів України  © 2009 - 2017

абонентское обслуживание и создание сайта .