Конференція - Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів, 27-29 квітня 2017 р., м. Київ

VІМіжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів»
 
27–29 квітня 2017 року,
м. Київ
 
Шановні колеги!
Від імені Спілки онкоурологів України, Національного інституту раку щиросердечно запрошуємо вас на VIІ міжнародну науково-практичну конференцію «ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ОНКОУРОЛОГІЇ, ПЛАСТИЧНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ», яка відбудеться в місті Києві з 27 по 29 квітня 2017 року. Реєстрація на конференцію
 
Метою конференції є показ останніх досягнень в онкоурології, пластичній та реконструктивній урології, а також у скринінгу, ранній діагностиці та профілактиці онкоурологічних захворювань. Наукова програма включає огляди, лекції, доповіді, дискусії та ін.
 
Дотримуючись традицій наших попередніх конференцій, ми прагнемо забезпечити високий освітній рівень заходу, який дозволить вам обмінятися інноваційними ідеями, знаннями та досвідом. Це сприятиме підвищенню кваліфікації учасників та позитивним змінам у щоденній клінічній практиці.
 
Учасникам конференції та їхнім супровідним особам буде надана можливість насолодитися історичними, культурними та економічними досягненнями Києва.
 
Науково-практична конференція внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році» (розділ «Науково-практичні конференції»), затвердженого МОЗ України та НАМН України.
 
У конференції візьмуть участь провідні науковці  та фахівці з США та Західної Європи.
 
Місце проведення конференції: «Президент-готель» (конгрес-хол), вулиця Госпітальна, 12, м. Київ,  01023.
 
Початок роботи конференції:  27-28 квітня 2019 року о 09:00, 29 квітня 2017 року о 10:00.
 

    Робочі мови: українська, англійська (синхронний переклад).   Реєстрація учасників конференції: 27-28 квітня 2017 року – з 08:00 до 14:00 (конгрес-хол «Президент-готелю»).   

ПРОГРАМА
VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
«ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ОНКОУРОЛОГІЇ, ПЛАСТИЧНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ».
«ЗБЕРЕЖЕМО НИРКИ – ПОПЕРЕДИМО ІНВАЛІДИЗАЦІЮ»!
 
PROGRAMME
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE:
“ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS IN ONCOUROLOGY, PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY OF URINARY TRACT”
"SAVE KIDNEY – AHEAD OF DISABILITY"!
 
Четвер,27 квітня 2017 року (Конгрес хол «Президент готелю»)
Thursday, the 27th of April, 2017 (Congress Hall of the President Hotel)
 
900910
Відкриття конференції, привітання учасників.
(Conference opening. Greeting of participants).
 
 
9101100
І засідання. Скринінг та профілактика.
(Іst session. Screening and prophylaxis).
Головуючі: (Chairmans):
акад. НАН України,  д.м.н., проф. В. Чехун,
чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. С. Возіанов
910 – 925
Сучасні погляди на систему скринінгу та моніторинг раку передміхурової залози.
(Current views on the system of screening and monitoring of prostate cancer).
В. Чехун (Київ, Україна)
925 – 940
Нові аспекти імунотерапії в онкології.
(New aspects of immunotherapy in oncology).
Я. Шпарик (Львів, Україна)
940 – 955
Збережемо нирки – попередимо інвалідизацію.
(Savekidney – preventdisability).
С. Возіанов (Київ, Україна)
955 – 1005
Аналіз виконання нефректомій в Україні.
(Analysis of nephrectomy in Ukraine).
Е. Стаховський, Н. Сайдакова (Київ, Україна)
1005 – 1020
Хронічний простатит як передрак передміхурової залози.
(Chronic prostatitis as a prostate precancerous condition).
В. Зайцев (Чернівці, Україна)
1020 – 1035
Скринінг раку простати: що потрібно знати.
(Prostate cancer screening: what should we know).
Е. Стаховський (Київ, Україна)
1035 – 1045
Активне спостереження як спосіб попередження гіпердіагностики та гіперлікування хворих на рак передміхурової залози.
(Active surveillance as a way to prevent overdiagnosis and overtreatment of patients with prostate cancer).
Ю. Вітрук (Київ, Україна)
1045 – 1100
Дискусія (Discussion).
 
 
1100 – 1130
КАВА – БРЕЙК (COFFEE-BREAK)
 
 
1130 – 1300
ІІ засідання. Рак простати (І частина).
(ІІdsession. Prostate cancer (Іst part)).
Головуючі: (Chairmans):
prof. G. Bratslavsky, к.м.н. О. Войленко
1130 – 1150
Індивідуалізована медицина раку передміхурової залози.
(Personalized medicine for prostate cancer).
G. Bratslavsky (NewYork, USA)
1150 – 1210
Сучасні погляди на хірургічне лікування поширеного раку передміхурової залози.
(An update on surgical management of advanced prostate cancer).
G. Karazanashvili (Tbilisi, Georgia)
1210 – 1230
Місце хірургічного лікування у пацієнтів з олігометастатичним раком передміхурової залози.
(Surgery as a treatment option for patients with oligometastatic prostate cancer).
I. Frank (Rochester, USA)
1230 – 1250
Рятівна проти ад’ювантної променевої терапії: що краще?
 (Salvage versus adjuvant radiation therapy: what is better?)
G. Bratslavsky (NewYork, USA)
1250 – 1300
Дискусія (Discussion).
 
 
1300 – 1400
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА (LUNCH-BREAK)
 
 
1400 – 1600
ІІІ засідання. Рак простати (ІІ частина).
(ІIІdsession. Prostate cancer (IІd part)).
Головуючі: (Chairmans):
д.м.н., проф. Ф. Костєв, д.м.н., проф. В. Сакало
1400 – 1415
Інтраопераційна ін'єкція збагаченої тромбоцитами плазми для поліпшення відновлення утримання сечі після радикальної простатектомії у хворих на місцево-поширений рак простати. Експериментальні дослідження та попередні клінічні результати.
(Intraoperative platelet rich plasma injection for continence recovery improvement after radical prostatectomy in locally advanced prostate cancer patients. Experimental research and preliminary clinical results).
В. Лисенко (Одеса, Україна)
1415 – 1430
Реалізація променевої терапії під контролем зображення при лікуванні хворих на рак передміхурової залози.
(Image-guided radiotherapy technologies for prostate cancer)
О. Сафронова, Т. Удатова, Я. Кметюк (Київ, Україна)
1430 – 1445
Епігенетична гетерогенність раку передміхурової залози.
(Epigenetic heterogeneity of prostate cancer).
Ф. Костєв, Р. Бахчієв, Л. Красилюк, М. Кульбіда, К. Літовкін (Одеса, Україна)
1445 – 1515
Кастраційно-резистентний рак простати: визначення, механізми розвитку та вибір оптимального методу лікування в І лінії терапії хворих на метастатичний К-РРПЗ.
(Сastration-resistant prostate cancer: determining mechanisms of development and optimal treatment selection in I line therapy for metastatic CRPC).
Ю. Вітрук (Київ, Україна)
1515 – 1545
Вибір оптимального методу лікування в ІІ лінії терапії хворих на метастатичний К-РРПЗ.
(Optimal treatment strategy in second-line therapy of patients with CRPC).
М. Криштопа (Київ, Україна)
1545 – 1600
Дискусія (Discussion).
 
 
1600 – 1630
КАВА – БРЕЙК (COFFEE-BREAK)
 
 
1630 – 1830
ІV засідання. Онкоурологія.
Vthsession. Oncourology).
Головуючі: (Chairmans):
д.м.н., проф. Е. Стаховський, к.м.н. Я. Шпарик
1630 – 1645
Лікування рецидивів герміногенних пухлин яєчка.
(Treatment of germinogenic testicular tumors recurrences).
А. Сакало (Київ, Україна)
1645 – 1705
Cучасні підходи до лікування раку статевого члена.
(Modern concepts and techniques in management of penile cancer).
V. Margulis (Dallas, USA)
1705 – 1725
Клінічна оцінка та лікування пухлин наднирників.
(Evaluation and management of adrenal mass).
G. Bratslavsky (NewYork, USA)
1725 – 1745
Сучасні підходи до діагностики та лікування раку верхніх сечових шляхів.
(Upper tract urothelial cancer updates on diagnosis and management).
V. Margulis (Dallas, USA)
1745 – 1800
Органозберігаюче лікування при раку верхніх сечових шляхів.
(Organ-sparing treatment of upper urinary tract cancer).
М. Пікуль (Київ, Україна)
1800 – 1830
Дискусія (Discussion).
 
П’ятниця, 28 квітня 2017 року (Конгрес хол «Президент готелю»)
Friday, the 28th of April, 2017 (Congress Hall of the President Hotel)
 
900 – 1030
V засідання. Рак сечового міхура (І частина).
(Vssession. Bladder cancer (Іst part)).
Головуючі: (Chairmans):
д.м.н., проф. О. Борисов, д.м.н., проф. О. Федорук
900 – 910
Цитологічна діагностика раку сечового міхура за осадом сечі.
(Cytologic diagnosis of urinary sediment in bladder cancer).
Л. Болгова (Київ, Україна)
910 – 930
Сучасні тенденції лікування неінвазивного раку сечового міхура.
(Current trends in non-invasive bladder cancer).
O. Shapiro (New York, USA)
930 – 940
Комбіноване використання флуоресцентних та вузькоспектральних технологій в хірургії раку сечового міхура.
(Use of fluorescent and spectral technologies in bladder cancer surgery).
Р. Молчанов (Дніпро, Україна)
940 – 950
Імунотерапія раку сечового міхура.
(Immunotherapy in bladder cancer).
О. Стаховський (Київ, Україна)
950 – 1010
Хіміотерапія інвазивного раку сечового міхура: неоад’ювантна чи ад’ювантна?
(Chemotherapy in MIBC: neoadjuvant or adjuvant?)
M. Roupret (Paris, France)
1010 – 1020
Роль периопераційної хіміотерапї при місцево-поширеному та метастатичному раку сечового міхура.
(Role of perioperative chemotherapy in locally-advanced and metastatic bladder cancer).
О. Стаховський (Київ, Україна)
1020 – 1030
Дискусія (Discussion).
 
 
1030 – 1100
КАВА – БРЕЙК (COFFEE-BREAK)
 
 
1100 – 1300
VІ засідання. Рак сечового міхура (ІІ частина – цистектомія).
(VІthsession. Bladder cancer (IІd part - cystectomy)).
Головуючі: (Chairmans):
д.м.н., проф. Л. Саричев, prof. O. Shapiro
1100 – 1120
Онкологічна виживаність після радикальної цистектомії при раку сечового міхура.
(Oncologic surveillance following radical cystectomy for bladder cancer).
I. Frank(Rochester, USA)
1120 – 1140
Радикальна цистектомія та відведення сечі – техніки та ускладнення.
(Radical cystectomy and urine diversion – technics and complications).
G. Karazanashvili (Tbilisi, Georgia)
1140 – 1150
Місце циторедуктивної цистектомії в лікуванні метастатичних форм раку сечового міхура.
(Role of cytoreductive cystectomy in treatment of metastatic bladder cancer).
О. Стаховський (Київ, Україна)
1150 – 1205
Протипоказання до методів деривації сечі після цистектомії.
(Contraindications to different types of urine diversion after cystectomy).
Е. Стаховський (Київ, Україна)
1205 – 1225
ERAS протоколи в урології.
(Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) protocols and urology).
O. Shapiro (New York, USA)
1225 – 1245
Ускладнення урологічних процедур: як подолати темну сторону хірургії та покращити якість оперативних втручань.
(Complications of urological procedures: how to deal with the dark side of surgery and improve the quality of surgical publications).
M. Roupret (Paris, France)
1245 – 1300
Дискусія (Discussion).
 
 
1300 – 1400
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА (LUNCH-BREAK)
 
 
1400 – 1600
VІІ засідання. Нирково-клітинний рак.
(VIІthsession. Renal cell carcinoma).
Головуючі: (Chairmans):
акад. НАН України,  д.м.н., проф. М. Колесник, prof. I. Frank
1400 – 1415
Хронічна хвороба нирок в практиці лікаря-уролога.
(Сhronic kidney disease in urological practice).
Н. Степанова (Київ, Україна)
1415 – 1435
Органозберігаюче лікування при пухлинах нирки ≥ 7 см – хірургічні та онкологічні результати, обмеження, досвід Грузинського Національного Центру Урології.
(Nephron-sparing surgery for renal tumors ≥ 7 cm – surgical and oncological outcomes, limitations, experience of Georgia National Center of Urology).
A. Pertia (Tbilisi, Georgia)
1435 – 1450
Ефективність неоад’ювантної таргетної терапії в лікуванні хворих на локалізований нирково-клітинний рак.
(Efficacy of neoadjuvant targeted therapy in treatment of localized kidney cancer).
О. Войленко (Київ, Україна)
1450 – 1500
Органозберігаюча хірургія нирково-клітинного раку з інтраренальною локалізацією.
(Organ-sparing surgery in kidney cancer with intrarenal location).
В. Лісовий, Д. Щукін, І. Гарагатий, І. Антонян, Г. Хареба, М. Поляков, А. Гарагатий, В. Лійченко (Харків, Україна)
1500 – 1510
Вивчення впливу карбоксиперитонеуму на швидкість клубочкової фільтрації  при лапароскопічних операціях на нирках.
(Discovering influence of carboxyperitoneum on glomerulal filtration rate during kidney laparoscopic management).
С. Приндюк (Київ, Україна)
1510 – 1520
Екстрена емболізація ниркових артерій місцево-поширеного раку нирки та селективна емболізація артеріальної культі після резекції нирки.
(Urgent embolisation of renal arteries in locally advanced kidney cancer and selective embolization of arterial stump after resection).
М. Ухаль (Одеса, Україна)
1520 – 1530
Досвід хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак з метастазами у легені.
(Our experience in treatment of kidney cancer lung metastasis).
Л. Бороров (Киї, Україна)
1530 – 1545
Невдачі першої лінії таргетної терапії метастатичного раку нирки. Що далі?
(Failure of first-line target therapy mRCC: what next?)
О. Войленко (Київ, Україна)
1545 – 1600
Дискусія (Discussion).
 
 
1600 – 1630
КАВА – БРЕЙК (COFFEE-BREAK)
 
 
1630 – 1830
Науковий симпозіум (за підтримки фірми Novartis)
«Сучасні підходи до лікування раку нирки»
Scientific Symposium
“Modern approach to treatment of renal cell carcinoma”
Головуючі: (Chairmans):
д.м.н., проф. Е. Стаховський, д.м.н., проф. В. Стусь
1630 – 1645
Переваги та недоліки існуючих нефрометричних систем.
(Advantages and disadvantages of current nephrometric systems).
О. Войленко (Київ, Україна)
1645 – 1705
Нео- та ад’ювантна тактика при нирково-клітинному раку.
(Neo and adjuvant strategies in RCC).
V. Margulis (Dallas, USA)
1705 – 1720
Циторедуктивна резекція нирки при нирково-клітинному раку.
(Сytoreductive kidney resection in renal-cell cancer).
О. Стаховський (Київ, Україна)
1720 – 1740
Реальні дані цільових агентів для лікування раку нирки в Грузії.
(Real life data of target agents for RCC treatment in Georgia).
A. Pertia (Tbilisi, Georgia)
1740 – 1750
Порівняльний аналіз українських стандартів лікування раку нирки із стандартами EAU та NCCN.
(Comparative analysis of Ukrainian treatment standards of kidney cancer with  EAU and NCCN guidelines).
Ю. Вітрук (Київ, Україна)
1750 – 1830
Дискусія. Інтерактивне голосування. (Discussion. Interactive voting).
 
 
1900 – 2200
ТОВАРИСЬКА ВЕЧЕРЯ (WELCOME DINNER)
 
Субота, 29 квітня 2017 року (Конгрес хол «Президент готелю»)
Saturday, the 29th of April 2017 (Congress Hall of the President Hotel)
 
900 – 1100
VIIІ засідання. Огляд стендових доповідей. Доповіді за надісланими тезами.
(VІІIthsession. Overview posters. Reports from the submitted abstracts).
Головуючі: (Chairmans):
к.м.н. І. Антонян, к.м.н. Ю. Вітрук
900 – 1000
№1. Комбіноване  лікування  поверхневого  раку  сечового  міхура  шляхом   ТУР  та  ранньої  інстиляції  хіміопрепарату
(Combined treatment of non-invasive bladder cancer with TUR and early instillation of chemotherapy).
М. Зеляк, А. Вальчишин, М. Вальчишин, І. Закала (Івано-Франківськ, Україна)
№2. Можливості діагностики онкопатології у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі.
(Abilities of oncological diagnosis in patients with chronic kidney disease and peritoneal dialysis).
В. Лісовий, Н. Андон’єва, О. Гуц, М. Дубовик, Г. Лісова, В. Демченко (Харків, Україна)
№3. Родинна трансплантація нирки у пацієнтки з пухлиною після білатеральної нефректомії.
(Family kidney transplantation in patient after bilateral nephrectomy due to cancer lesion).
В. Лісовий, М. Поляков, Н. Андон’єва (Харків, Україна)
№4. Лапароскопічна трансперитонеальна адреналектомія.
(Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy).
Р. Морару-Бурлеску, К. Косьмина (Черкаси, Україна)
№5. Аналіз результатів комплексного післяопераційного лікування раку нирки ускладненого хронічною нирковою недостатністю.
(Analysis of combined perioperative treatment of kidney cancer complicated with chronic kidney disease).
С. Пасічник, О. Мирка (Львів, Україна)
№6. Спонтанний розрив нирки у пацієнта з метастатичним раком передміхурової залози (клінічний випадок).
(Spontaneous kidney rapture in patient with metastatic prostate cancer).
Д. Попов, С. Філіппов, В. Лисенко, О. Слинько, А. Марковський, К. Малік, С. Ілющенко, А. Савельєв (Одеса, Україна)
№7. Віддалені результати парціальної апаратної каваплікації при хірургічному лікуванні нирково-клітинного раку, ускладненого пухлинною венозною інвазією.
(Long-term outcomes of  guided partial cavaplication in surgical treatment of renal-cell cancer, complicated with venous invasion).
В. Русин, В. Корсак, С. Бойко, Я. Попович (Ужгород, Україна)
№8. Аналіз виконаних радикальних цистектомій у хворих на рак сечового міхура за 5 років (2012-2016рр.).
(Analysis of performed radical cystectomies in patients with bladder cancer during 5 years (2012-2016 years)).
В. Стусь, В. Краснов, М. Поліон, І. Осінній, С. Дяговець (Дніпро, Україна)
№9. Лапароскопічні адреналектомія та резекция наднирника: досвід одного відділення.
(Laparoscopic adrenalectomy and adrenal resection: experience of one deaprtment).
С. Стьопушкін, М. Брежнев, Р. Соколенко, І. Тютюнов, В. Чайковський, В. Черниловський, Е. Яцуба (Дніпро, Україна)
№10. Комплексне лікування передракової атипової метаплазії епітеліального шару сечового міхура.
(Combined treatment of precancerous atypical metaplasia of bladder epithelium).
М. Ухаль, О. Ухаль, І. Пустовойт (Одеса, Україна)
№11. Абластичний  спосіб оперативного лікування раку дивертикула сечового міхура.
(Ablastic surgical treatment of bladder cancer located in the diverticulum).
М. Ухаль, І. Пустовойт, О. Семанів, М. Зотов (Одеса, Україна)
№12. Органозберігаючий підхід до хірургічного лікування великих пухлин ниркової миски (клінічний випадок).
(Cоnservative surgery of large kidney pyelocalyceal tumor).
П. Яковлев, С. Сливка, І. Горбатюк (Київ, Україна)
№13. Перший досвід неоад’ювантного використання таргетного хіміопрепарату Пазопаніб у комплексному лікуванні місцево-поширеного неметастатичного світло-клітинного раку нирки.
(First experience of neoadjuvant use of Pazopanib in combined treatment of locally advanced non-metastatic clear-cell cancer of the kidney).
П. Яковлев, С. Сливка, О. Пономарева, Р. Верещако, С. Пасєчніков (Київ, Україна)
№14. Ефективність способу хірургічного лікування доброякісної гіперплазія простати за Е.О. Стаховським.
(Efficacy of BPH surgical treatment by Stakhovksy).
Р. Антонів, А. Федорів (Івано-Франківськ, Україна)
№15. Зміни кровообігу у чоловіків  на тлі метаболічного синдрому та явищ патоспермії.
(Changes in blood circulation among men with metabolic syndrome and patospermia phenomenon).
І. Антонян, Т. Березна (Харків, Україна)
№16. Одномоментна пластика після видалення олеогранульоми статевого члена і калитки та двохетапна простатектомія у хворого на доброякісну гіперплазію простати з гострою затримкою сечі та некрозом шкіри статевого члена.
(One stage plasty after removal of oleogranuloma of the scrotum and penis, two-stage prostatectomy in BPH with acute urinary retention and necrosis of penile skin).
І. Барало, Б. Барало, О. Балацький (Вінниця, Україна)
№17. Застосування портативної та малоінвазивної уродинамічної системи Gynecare Monitorr для діагностики нетримання сечі у жінок.
(The use of portative and minimaly invasive urodynamic system Gynecare Monitor in diagnosis of female incontinence).
В. Горовий, І. Барало, Б. Барало, О. Горовий (Вінниця, Україна)
№18. Слінгові операції в лікуванні стесового нетримання сечі.
(Sling surgery in treatment of stress incontinence).
М. Довбиш, Г. Бачурін, А. Попович, А. Унгурян, І. Довбиш (Запоріжжя, Україна)
№19. Вміст колагенів у тканинах нирки та мисково-сечовідного сегменту у хворих на гідронефроз з урахуванням етіології та перебігу захворювання.
(Collagen concentration in kidney and pyeloureteral tissues among patients with hydronephrosis taking to account etiology and clinical features of the disease).
В. Лісовий, В. Савенков, І. Сорокіна, А. Савенков, А. Гарагатий (Харків, Україна)
№20. Досвід застосування черезшкірної пункційної нефролітотрипсії в умовах університетської клініки ОНМедУ.
(Experience of percutaneous nephrolithotripsy in university clinic ONMedU).
О. Лук'янчук, О. Чайка, Д. Осадчий, А. Меленевський (Одеса, Україна)
1000– 1010
Хірургічне лікування ангіоміоліпоми нирки.
(Surgical treatment of renal angiomyolipoma).
В. Лісовий, Д. Щукін, І. Антонян, В. Мегера, Г. Хареба, В. Демченко, А. Гарагатий (Харків, Україна)
1010– 1020
Наш досвід лапароскопічної тромбектомії при нирково-клітинному раку, ускладненому тромбозом нижньої порожнистої вени.
(Our experience of laparoscopic caval thrombectomy in renal-cell carcinoma).
С. Байдо, С. Приндюк, Д. Голуб (Київ, Україна)
1020– 1030
Функція нирок і ВСШ при місцево-поширеному та метастатичному раку сечового міхура.
(Functional changes of kidney and upper urinary tract among patients with locally-advanced and metastatic bladder cancer).
О. Кононенко (Київ, Україна)
1030– 1040
Перший досвід проведення сальважної променевої терапії після радикальної простатектомії на системі томотерапії. Можливість ескалації дози. Оцінка ранньої токсичності.
(First experience of conducting salvage radiation therapy after radical prostatectomy with tomotherapy system. Possibilities of dose escalation. Evaluation of early toxicity).
С. Одарченко, Н. Серьогіна, В. Серьогін, А. Зінвалюк (Кропивницький, Україна)
1040– 1050
Раціональне застосування СІЗЗС у чоловіків із гіперпластичними процесами передміхурової залози та скаргами на передчасну еякуляцію.
(Rationale use of selective serotonin reuptake inhibitor in men with  hyperplastic conditions of prostate and premature ejaculation)
О. Федорук (Чернівці, Україна)
1050– 1100
Дискусія (Discussion).
 
 
1100 – 1130
КАВА – БРЕЙК (COFFEE-BREAK)
 
 
1130– 1400
ІХ засідання.  Урологія.
Xthsession. Urology).
Головуючі: (Chairmans):
д.м.н., проф. М. Довбиш, к.м.н. В. Петербургський
1130 – 1145
Викладання знань з урології за допомогою дистанційних методів освіти.
(Distant urology education).
Г. Бачурін, М. Довбиш, А. Губарь, В. Бачурін (Запоріжжя, Україна)
1145 – 1200
Міхурово-сечовідний рефлюкс у дітей: патогенетичні механізми, принципи лікування та постендоскопічні обструктивні ускладнення.
(Vesico-ureteral reflux in children: patogenetic mechanisms, treatment principles and postendoscopic obstructive complications).
В. Петербургський, О. Каліщук  (Київ, Україна)
1200 – 1215
Гідронефроз. Особливості діагностики та вибору методу хірургічного лікування.
(Hydronephrosis: diagnosis and surgical treatment).
В. Лісовий, В. Савенков (Харків, Україна)
1215 – 1230
Тактика лікування обструктивного мегауретера.
(Surgical treatment of obstructive megaureter).
Е. Стаховський (Київ, Україна)
1230 – 1245
Віддалені результати кишкової пластики сечоводів.
(Long-term outcomes after intestinal reconstruction of the ureters).
О. Кононенко (Київ, Україна)
1245 – 1300
Клінічне значення патоморфологічних змін в нирках без ознак зовнішніх пошкоджень у хворих з політравмою.
(Clinical value of pathomorphologic changes in kidney without visible damage after polytrauma).
М. Довбиш (Запоріжжя, Україна)
1300 – 1315
Малоінвазивні технології відновлення уродинаміки по верхнім сечовим шляхам.
(Minimally invasive technique of restoring upper urinary tract urodynamics).
В. Лисенко (Одеса, Україна)
1315 – 1330
Сучасна тактика лікування переломів статевого члена.
(Current treatment tactics of penile fracture).
В. Стусь, А. Суварян (Дніпро, Україна)
1330 – 1400
Дискусія (Open discussion).
 
 
1400 – 1410
Прийняття резолюції та закриття конференції.
(Adoption of the resolution and closure of the conference).
 
Попередня реєстрація є обов’язковою!
Для гарантованої вашої участі в конференції необхідно зареєструватись on-line на сайті: www.souu.org.ua або одним із нижче запропонованих способів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові учасника, місця роботи, ученого звання, посади, поштової адреси для листування, контактного номеру телефону та e-mail):
  • e-mail: info@souu.org.ua;
  • факс: +38 (044) 259 02 73;
  • тел. +38 (050) 673 20 82, +38 (093) 100 20 15 (Ірина).
 
Останній термін реєстрації – 20 квітня 2017 року!
 
Фінансові умови участі в конференції:
Вид реєстрації
До 20 квітня
2017 року
Безпосередньо на конференції
Члени Спілки онкоурологів України
600 грн.*
1000 грн.
Спеціалісти, що не є членами Спілки онкоурологів України
1000 грн.
1400 грн.
Аспіранти, клінічні ординатори, лікарі-інтерни
безкоштовно**
400 грн.**
Лікарі загальної практики – сімейної медицини (тільки на семінар 29.04.2016)
безкоштовно**
безкоштовно**
*    За відсутності заборгованості
** При пред’явленні посвідчення.
 
До «портфеля учасника конференції» входить:
  • участь у всіх наукових засіданнях, кава-брейках, обідах (вхід тільки за  перепусткою);
  • вільне відвідування виставки лікарських препаратів та медичного обладнання провідних вітчизняних та іноземних виробників;
  • отримання матеріалів конференції.
 
Матеріали конференції  будуть опубліковані у вигляді тез доповідей у журналі «Урологія»
 
Вимоги до публікацій:
1. Тези друкуються українською чи англійською мовою в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman (кегль 12) через 1,5 інтервалу. Обсяг тез не повинен перевищувати 3000 друкованих знаків.
2. У першому абзаці вказується назва тез (жирним шрифтом); у другому абзаці – прізвище та ініціали автора (наприклад, Іванов І.І.), назва закладу, місто, країна; з третього абзацу починається текст тез.
3. Рекомендована структура тез: вступ, мета, матеріали та методи дослідження, результати, висновки.
4. Тези необхідно надсилати в текстовому редакторі Microsoft Word для Windows 6,0-7,0 на електронну адресу: info@souu.org.ua.
 
Останній термін подання тез доповідей – 26 березня 2017 року.
 
Автори оригінальних тез будуть запрошені для виступу на конференції. Матеріали, що не відповідають тематиці конференції та зазначеним вимогам щодо їхнього оформлення, прийматися до публікації не будуть.
 
Проживання: забронювати номер ви можете самостійно в «Президент-готелі» чи найближчому готелі (дивіться інформацію на сайті) або звернутись за допомогою до провайдера конференції.
 
«Президент-готель», у конгрес-холі якого відбуватиметься конференція, розташований у центрі Києва на відстані:
39 км від аеропорту «Бориспіль»,
5 км від залізничного вокзалу,
0,5 км від стадіону «Олімпійський» та Палацу спорту,
1 км від майдану Незалежності.
Найближча станція метро «Палац спорту».
 
Більш детальну інформацію розміщено на сайті: www.souu.org.ua.
 
Організаційні питання:
Секретар Спілки онкоурологів України
Вітрук Юрій Васильович: моб. тел.: +38 (050) 673 20 82, роб. тел. +38 (044) 257 43 19
Офіційний сайт: www.souu.org.ua
 
Бронювання готелю
Соколова Ірина: моб. тел.: +38 (093) 100 20 15.
e-mail: Irina@multicatering.com.ua

 

Розташування на карті


Просмотреть Президент-готель на карте большего размера

Спілка онкоурологів України  © 2009 - 2017

абонентское обслуживание и создание сайта .